Pepperin™ Nano-piperin, 50mL

Pris:
498 kr
Inkl. 12% Moms
Typ:
50mL
Antal:
Beställningsvara
EXTEMPORE - Beställningsvara
Det finns möjlighet att påverka innehållet i denna råvara. Ring oss om du vill beställa. Beställer du utan att ringa oss får du standardkoncentrationen. 
.......

Detta är en långtidscirkulerande nano-beredning med piperin [ett ämne som förekommer naturligt i svartpeppar] med god förmåga att penetrera celler.


Piperin är ett av de aktiva ämnena som finns i svartpeppar, Piper Nigrum. Piperin är känt för att kunna öka biotillgängligheten på många ämnen, både naturliga och syntetiska. Den effekt som piperin har på biotillgänligheten  sker inte genom att upptaget ökar utan på att metaboliseringen minskar. Många av de ämnen som administrerar via munnen genomgår omfattande metabolisering i mag-tarmkanal och i levern. Piperin hämmar vissa enzymer, bl a CYP3A4 som oxiderar många ämnen och  UDP-glukuronyltransferas som glukuronid-konjugerar många ämnen. Dessa blir då mer vattenlösliga för att lättare kunna exkreteras med urinen. 

Trots att piperin är bra på att öka biotillgängligheten på många olika ämnen så har piperin i sig själv dålig biotillgänglighet vilket beror på att det är hydrofobt men förmodligen också för att det fungerar som substrat för vissa leverenzymer. Oralt administrerat har också en kort halveringstid, lite drygt en timme jämfört med intravenös administrering där halveringstiden är uppemot 8 timmar. Detta påverkar den terapeutiska effekten av detta mycket potenta ämne. Av denna anledning tog ELABS fram Pepperin™. 

Pepperin™ innehåller nanoliposomalt piperin och kan användas på samma sätt som vanligt piperin men rekommenderas i synnerhet till dig som vill utnyttja de terapeutiska fördelar som piperin erbjuder. Pepperin™ ger upp till ett 9-faldigt ökat upptag [mätt som AUC i blodet] av piperin jämfört med rent piperin. 

Produkten kan med fördel kombinerat med t ex Circumin [nano-curcumin] och/eller Qure [nano-quercetin]. 

ANVÄNDNING: 1 pump [~1mL] dagligen blandat i vatten eller annan dryck. Obs! Smakar starkt! Ett alternativt sätt är att använda denna som krydda på mat. Dosen kan ökas till ytterligare 1 pump på kvällen. 

KONTRAINDIKATIONER: Produkten har en hämmande inverkan på bl a CYP3A4 och p-glykoprotein. Rådfråga läkare om du använder läkemedel eftersom produkten kan förstärka effekten av vissa ämnen.

INGREDIENSER:
Innehåll kundanpassas enligt ö k med kund.
Verksam beståndsdel: PEG-sorbitanoleat-piperinkomplex
Standardkoncentration: 2% [20mg nanoinkapslat piperin/mL].