ALKALISKT KREATIN

* OPTIMERAT KREATIN

* PATENTERAT TRANSPORTSYSTEM

* MAGSYRARESISTENT

* INNEHÅLLER NITRAT FÖR MAXIMAL STYRKA, PUMP & uthållighet

Alkaliskt Kreatin™ är en unik kreatinprodukt med ett buffrande natrium/klorid-transportsystem som både bidrar till att kreatinet tål magens sura miljö och maximerar upptaget i muskelcellerna. Vi vågar påstå att Alkaliskt Kreatin™ är det bästa kreatinet någonsin. 

 

TVÅ SORTERS KREATIN

Alkaliskt Kreatin™ kombinerar kreatinmonohydrat (CreaPure) med kreatinnitrat. CreaPure är marknadens renaste kreatinmonohydrat och är i princip bara den form av kreatin som har testats vetenskapligt. Kreatinnitrat är relativt nytt. Det intressanta är just nitratet som ingår. Senast i juli 2012 gick Karolinska Institutet ut med ett pressmeddelande om att "Nitrat, som förekommer naturligt i till exempel spenat, har en kraftigt positiv effekt på muskelstyrka. Nu har forskare vid Karolinska Institutet lyckats förklara vad det beror på, genom att identifiera två relevanta proteiner som ökar i musklerna efter intag av nitrat". En trolig förklaring till att nitratet kan påverka styrkan är att det ökar expressionen av Calsequestrin 1 (CASQ1) och dihydropyridin receptorn som båda är viktiga för hanteringen av kalcium vid muskelkontaktioner. En annan studie på cyklister (Med Sci Sports Exerc. 2011 Jun;43(6):1125-31) visade att cyklister hade prestationsfördelar av nitrat vid distanserna 4 km och 16.1 km.

 

BUFFRAT TRANSPORTSYSTEM

Vanligt pH-reglerat kreatin som har sålt i kapselform under de senaste åren är stabilt i vatten men känsligt för den sura miljö som finns i magsäcken och kreatinet blir inte längre alkaliskt. Följden blir att kreatinet börjar brytas ned biprodukten kreatinin som belastar njurarna i onödan - och förlorar därmed effekt. 

 

 

 

Alkaliskt Kreatin™ är korrekt uttyckt ett kreatin med ett buffertsystem, dvs att det är pH-justerat med en svag syra och dess konjugerade bas. pH-värdet blir då förhöjt men det viktigaste är att kreatinet håller sig alkaliskt (högt pH-värde) även i magens sura miljö. Du får alltså ut mer intakt kreatin ut i blodbanan och till musklerna genom att använda Alkaliskt Kreatin™.

 

BÄTTRE UPPTAG I MUSKLERNA
Väl ute i blodbanan transporteras kreatinet mot muskelcellerna. Upptaget av kreatin i muskelcellerna är beroende Crea-T1 som är ett specifikt transportprotein för kreatin. Crea-T1 är både natrium- och klorid beroende. Alkaliskt Kreatin™ ökar koncentrationen av både natrium- och kloridjoner och optimerar därför muskelcellernas upptag. Studier med transportsystemet och kreatin visar att upptaget i muskelcellerna (mätt med biopsi) ökar markant, nästan 30% mer kreatin i muskelcellerna jämfört med vanligt kreatin under några veckors användande.

DOSERING

Ta en halv skopa till hel skopa (~3-6g) 30 minuter innan träning. Under träningsfria dagar; ta en halv skopa på morgonen. Det går bra att göra en uppladdning med en hel skopa i 3-4 dagar och sen gå ned på en halv skopa dagligen. Dosen bör ej överskridas.

SMAK

Naturell (inga smak- eller sötningsmedel).

FÖRPACKNING

150 gram (25-50 dagdoser)

ingredienser

Alkaliskt kreatin™ (kreatinmonohydrat [CreaPure®], kreatinnitrat, surhetsreglerande medel [natriumbikarbonat, natriumkarbonat]), natriumklorid, klumpförebyggande (kiseldioxid). Natrium: 67 mg/ 3 gram.

ALLERGENER

-

REFERENSER:

Dietary nitrate increases tetanic [Ca2+]i and contractile force in mouse fast-twitch muscle.

J Physiol. 2012 Aug 1;590(Pt 15):3575-83. 

 

Creatine in humans with special reference to creatine supplementation
Sports Med 1994, 18(4), 268-280.

Creapure® är ett av AlzChem Trostberg GmbH registrerat varumärke.