KVALITETSGARANTI

Att ta fram produkter som håller vad de lovar och att våra kunder är nöjda med dem är något som är väldigt viktigt för oss. Det är också viktigt för oss att få reda på om det skulle var något fel på en produkt. Detta för att vi ska kunna felsöka och göra eventuella åtgärder för att förebygga att problemet upprepas.  

Om du på något sätt skulle känna dig missnöjd med en produkt från oss ber vi dig att ta kontakt med oss

Våra produkter tillverkas i enlighet med god tillverkningssed inkluderande riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Vi har ett förebyggande program för att eliminera risken för kontaminering av dopningsklassificerade ämnen vilket innebär att ingen av våra produkter innehåller sådana ämnen.