BLI DELÄGARE

Bli en del av framtiden

Vitaminverket är inte bara ett kunskapsföretag utan är även ett innovationsföretag med 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av kosttillskott och livsmedelsnära produkter. Många av våra idéer kommercialiseras aldrig, dels för att alla idéer inte är bra (så klart) och dels för att vi ibland saknar kapitalet att förverkliga vissa bra idéer. Av den anledningen söker vi dig som har kapitalet och vill engagera dig i någon projekt som inom hälsa och nutrition. 

Vi delar upp våra idéer i projekt för att intressenter ska kunna välja om de vill engagera sig i en del av vår verksamhet eller i hela verksamheten. Vi är givetvis öppna för en diskussion. 

100% naturliga vitaminer och mineraler.
Vitaminer och mineraler i sin naturliga form som finns i växtriket är ofta överlägsna de vitaminer och mineraler som används i dagens kosttillskott som oftast framställs kemiskt. De är naturidentiska men saknar de co-faktorer och co-nutrienter som finns i växtriket. Genom att lansera helt naturliga vitaminer och mineraler suddas gränsen mellan kosttillskott och livsmedel ut. Det är bara beredningsformen som skiljer dem åt. 

Marknaden idag: Det finns ett antal s k whole foods-produkter på marknaden varav de flesta är amerikanska men dessa är syntetiska vitaminer och mineraler som får reagera i ett bad med exempelvis grönsaker, jäst eller mjölksyrabakterier. Resultatet blir snarare en halv-naturlig slutprodukt. Utöver dessa marknadsförs en del produkter som "whole food" men innehåller ofta bara en blandning av syntetiska ämnen och något naturligt koncentrat, ex från frukt,  vilket ger ett naturligt intryck.

Vår lösning: Att framställa helt naturliga vitaminer genom extraktion av utvalda råvaror från växtriket. Det enda lösningsmedlet som behövs i extraktionen är vatten.  Vi har redan kontakter med underleverantörer för att kunna kommercialisera idén ganska omgående. Projektet byggs lämpligen upp som dels en egen produktserie och en annan del av verksamheten säljer dessa som "brandade" råvaror till andra tillverkare. Eftersom det är ytterst få företag i världen som säljer vitaminer och mineraler på detta sätt är försäljningspotentialet stort.

Estimerad investering: 3-600,000 kronor som startkapital beroende på ambitionsnivå. En eller flera investerarare.

Intressarad? Ring oss på 0175-30250 för en inledande kontakt.

Projekt: BioGalenic Labs
Galaniskt nytänkande, nya administrationsformer och produkter med bättre biotillgänglighet... det är så vi ser på framtiden. Avancerade produkter framställda i Sverige har stort potential att slå globalt. 

Vi söker en eventuell delägare för att finansiera en anläggning för tillverkning, bearbetning och fyllning av produkter. I anläggning behövs förutom sedvanliga tankar, blandare, pumpar osv även utrusning för processering av råvaror såsom vakuumindunstare, centrifuger, ultraljudsprocessorer, frystork mm. Detta är multifunktionell utrustning som kan användas i framställning och bearbetning av många olika råvaror.  I det här projektet ingår t ex Elysium-4, baserad på ultrarent C60.  Vi ser även möjligheten att framställa nanopartiklar, t ex CBD (för den internationella marknaden), liposomberedningar, nanoemulsioner, extrakt, kolloidala mineraler, eteriska oljor etc. 

Estimerad investering:  Cirka 1.0 mkr initiellt + 0.5 mkr lite senare. Projektet är långsiktigt och vi ser inga problem att ta in flera delägare för att utveckla detta projekt. 


Intresserad? Ring oss på 0175-30250 för en inledande kontakt.

I vår nya planerade anläggning för bearbetning av råvaror kommer  vi att kunna framställa morgondagens kosttillskott.

- Henrik Eiselt, ägare