VILL DU BRAINSTORMA MED OSS?

Vitaminverket är inte bara ett kunskapsföretag utan är även ett innovationsföretag med 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av kosttillskott och livsmedelsnära produkter. Många av våra idéer kommercialiseras aldrig, dels för att alla idéer inte är bra (så klart) och dels för att vi ibland saknar kapitalet att förverkliga vissa bra idéer. Av den anledningen söker vi dig som har kapitalet och vill engagera dig i något projekt inom hälsa och nutrition. 

Vi delar upp våra idéer i projekt för att intressenter ska kunna välja om de vill engagera sig i en del av vår verksamhet eller i hela verksamheten. Vi är givetvis öppna för en diskussion. 

Projekt: ELABSTM 
ELABSTM är ett nytt varumärke som vi börjar jobba med under 2019 och kan ses som en vidareutveckling av varumärket Eiselt. De första produkterna under ELABSTM är redan här och fler ligger i pipeline under de kommande månaderna. ELABSTM ska bestå av dels ett bassortiment som är stommen i projektet (bl a tidigare Eiselt-produkter) och dels ett rörligt sortiment där produkter lanseras i begränsad upplaga och/eller under begränsad tid. Det rörliga sortimentet kan genomgå kontinuerlig vidareutveckling så en batch av samma produkt behöver inte vara den andra lik. Syftet med det rörliga sortimentet är dels att det fungerar varumärkesuppbyggande men också att vår innovationstakt och kreativitet inte begränsas av externa faktorer såsom t ex underleverantörer som ställer volymkrav.

ELABSTM blir det första av sitt slag i världen och vi är redan igång men för att det rörliga sortimentet ska kunna bli vad vi vill i framtiden behöver vi investera i utrustning för tillverkning, bearbetning och fyllning av vissa produkter.  Det gäller utöver blandare, tankar, pumpar osv även utrusning för processering av råvaror i såsom vakuumindunstare, centrifug, ultraljudsprocessor, frystork mm. Detta är multifunktionell utrustning som kan användas i framställning och bearbetning av många olika råvaror, t ex nanopartiklar, liposomberedningar, nanoemulsioner, extrakt, kolloidala mineraler, eteriska oljor etc. Utrustningen ska vara anpassad för skalbar produktion från små till medelstora batcher och därmed begränsas investeringen.

ELABSTM fokuserar initiellt på dels allmän hälsa och dels på ta fram terapeutiska strategier inom stress, kognition och inflammation. Givetvis är träning också ett område även fortsättningsvis. 

Estimerad investering:  Vi är öppna för dialog och kan tänka oss att börja med en eller flera investerare för att komma igång och sen söka fler i en senare runda vid behov. 

Intresserad? Ring oss på 0175-30250 för en inledande kontakt.


 

Projekt: Juicy VitaminsTM 
Vitaminer och mineraler i sin naturliga form som finns i växtriket är ofta överlägsna de vitaminer och mineraler som används i dagens kosttillskott som oftast framställs kemiskt. De är naturidentiska men saknar de co-faktorer och co-nutrienter som finns i växtriket. Genom att lansera helt naturliga vitaminer och mineraler suddas gränsen mellan kosttillskott och livsmedel ut. Det är bara beredningsformen som skiljer dem åt. 

Marknaden idag: Det finns ett antal s k whole foods-produkter på marknaden varav de flesta är amerikanska men dessa är syntetiska vitaminer och mineraler som får reagera i ett bad med exempelvis grönsaker, jäst eller mjölksyrabakterier. Resultatet blir snarare en halv-naturlig slutprodukt. Utöver dessa marknadsförs en del produkter som "whole food" men innehåller ofta bara en blandning av syntetiska ämnen och något naturligt koncentrat, ex från frukt,  vilket ger ett naturligt intryck.

Vår lösning: Att framställa helt naturliga vitaminer genom extraktion av utvalda råvaror från växtriket. Det enda lösningsmedlet som behövs i extraktionen är vatten.  Vi har redan kontakter med underleverantörer för att kunna kommercialisera idén ganska omgående. Projektet byggs lämpligen upp som dels en egen produktserie och en annan del av verksamheten säljer dessa som "brandade" råvaror till andra tillverkare. Eftersom det är ytterst få företag i världen som säljer vitaminer och mineraler på detta sätt är försäljningspotentialet stort men bör var inriktat på export.

Estimerad investering: 3-600,000 kronor som startkapital beroende på ambitionsnivå (t ex antal produkter).  

Intresserad? Ring oss på 0175-30250 för en inledande kontakt.

I vår nya planerade anläggning för bearbetning av råvaror kommer  vi att kunna framställa morgondagens kosttillskott.

- Henrik Eiselt, VD