Efter att i snart 30 år har jobbat med utveckling, tillverkning och försäljning av kosttillskott tänkte vi att det är dags att förverkliga vår dröm. Tänk dig ett rörligt och flexibelt sortiment... anpassat ned på individnivå vid behov. Vi är fortfarande bara i startgroparna men ELABSTM är på väg att bli verklighet. 

ELABSTM kommer givetvis att bestå av ett bassortiment. Utöver produkterna som ingår i bassortimentet kommer det att lanseraras produkter som vi tar fram i små batcher och det kan därför krävas att du beställer snabbt innan produkten tar slut. Det är möjligt att produkten kommer tillbaka om efterfrågan är stor, den kanske kommer tillbaka i i något modifierad form eller så kanske  den aldrig kommer tillbaka. Det är givetvis efterfrågan som styr men också vår strävan efter konstant förbättring.

Fokusområden kommer till en början vara allmän hälsa, kognition, stress och inflammation. Givetvis kommer träning att  av vara ett av våra primära områden fortsättningsvis men vi begränsar oss till de produkter som verkligen behövs och gör nytta. 

 

PIPELINE

Vår produktutveckling är en ständigt pågående process. Utöver vissa produkter som kommer att ingå i bassortimentet ligger nu följade projekt som lite långsiktigare mål.

 Nano-Curcumin 
Curcumin är ett oerhört intressant ämne men har nackdelen att genomgå omfattande metabolism och endast ca 1% av peroralt administrerat curcumin tas upp. Produktens syfte är att förbättra biotillgängligheten.

 Project: Prolive-C  
Molekylärt modifierad oleinsyra (den primära fettsyran i olivolja) i en emulsion med nanopartiklar av curcumin.

 Projekt: MAF-C  
Enzymatiskt degalaktosylerat bovint kololstrum. MAF står för makrofagaktiverande faktor och denna produkt har en pleiotropisk verkan på en rad åkommor. Målsättningen är att denna produkt i första hand ska säljas internationellt. 

 Projekt: HEALr 
Baserat på teknologin för framställningen av Prolive-C kan denna produkt ses som en spinoff som blir mer avsedd för topikal administering och innehåller ytterligare något verksamt ämne.