Efter att i snart 30 år har jobbat med utveckling, tillverkning och försäljning av kosttillskott tänkte vi att det är dags att förverkliga vår dröm. Tänk dig ett rörligt och flexibelt sortiment... anpassat ned på individnivå vid behov. Vi är fortfarande bara i startgroparna men ELABSTM är på väg att bli verklighet. De första produkterna som säljs under varumärket ELABSTM är faktiskt redan här. Vissa av våra tidigare produkter kommer successivt att flytta över till ELABSTM (gäller först och främst produkter som tidigare sålts under Eiselt-varumärket). 

ELABSTM kommer givetvis att bestå av ett bassortiment. Utöver produkterna som ingår i bassortimentet kommer det att lanseraras produkter som vi tar fram i små batcher och det kan därför krävas att du beställer snabbt innan produkten tar slut. Det är möjligt att produkten kommer tillbaka om efterfrågan är stor, den kanske kommer tillbaka i i något modifierad form eller så kanske  den aldrig kommer tillbaka. Det är givetvis efterfrågan som styr men också vår strävan efter konstant förbättring.

Fokusområden kommer till en början vara allmän hälsa, kognition, stress och inflammation. Givetvis kommer träning att  av vara ett av våra primära områden fortsättningsvis men vi begränsar oss till det som verkligen behövs.