ASHWA-25™
FEEL THE POWER
OF NANOTECHNOLOGY

Ashwagandha, fullspektrumextrakt i en nanosuspension som tas sublingualt. Fördelarna är att de verksamma ämnena tas upp bättre och den s k specifika ytan på de mindre partilarna är större vilket bidrar till en mer kraftfullt effekt. Mer för pengarna helt enkelt.  
 

MONK DROPS

The world's most powerful all-natural testosterone booster

PEPPERIN 

5% piperine loaded nanoemulsion
for therapeutic use

CIRCUMIN

Nano-sized curcumin in a lipid based  delivery system