VV Lugol's 5%, 100ml

Pris:
189 kr
Inkl. 12% Moms
Typ:
100 ml
Antal:
En droppe av denna 5%-lösning motsvarar 6,5 mg jod från en blandnign av jodid och molekylärt jod. 

Samtliga ingående ingredienser uppfyller kraven för den europeiska farmakopén, även flaskorna och pipetterna är av farmaceutiskt godkänd kvalitet. 


INNEHÅLL:
85% vatten (renat, demineraliserat) enligt Ph.Eur., USP, NF
<10% kaliumjodid enligt Ph.Eur, USP
<5% jod enligt Ph.Eur